procés

Fase 1 – Presentació i contextualització del procés: Dia B!

Fase 2 – Autodiagnòstic participat

Fase 3 – Formulació de propostes i consensos. Concreció d’acords

Fase 4 – Elaboració de l’estratègia integral participativa

Fase 5 – Devolució i avaluació del procés