programa

_Fase 1 – Presentació i contextualització del procés de participació

_Fase 2 – Autodiagnòstic participat

_Fase 3 – Formulació de propostes i consensos. Concreció d’acords

_Fase 4 – Elaboració de l’estratègia integral participativa

_Fase 5 – Devolució i avaluació del procés